استارت اخراج بهائیان از قطر ۱۴ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۴:۵۹