کد خبر: ۱۶۹۵۶
تاریخ انتشار:۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۳
اختصاصی
خشم رسانه های تبشیری از رعایت حقوق ارامنه در ایران!
آنان همواره به برگزاری آزادانه مراسمات خود پرداخته و از زندگی آرام و همراه با آزادی خود در ایران اسلامی اعلان خوشحالی می کنند.
به گزارش فرقه نیوز:

قرن هاست که ارامنه عزیز کشورمان در کنار مسلمانان به زندگی مسالمت آمیز  پرداخته و با احترام متقابل زندگی می کنند.

آنان همواره به برگزاری آزادانه مراسمات  خود پرداخته و از زندگی آرام و همراه با آزادی خود در ایران اسلامی اعلان خوشحالی می کنند.

اما این مساله هیچگاه به کام تبشیری ها و رسانه های انان خوش نیامده و سعی در تخریب این رابطه داشته و تلاش دارند تا رفتارهای مناسب جمهوری اسلامی ایران با هموطنان ارامنی را زیر سوال برده و  نوعی ظاهر سازی قلمداد نمایند.