کد خبر: ۱۵۵۳۰
تاریخ انتشار: 09 ارديبهشت - 1396 11:23
اختصاصی
عموم مردم یوگا را به عنوان یک ورزش می‌شناسند، این درحالی است که یوگا در واقع طریقت عرفان هندوئی و مرامِ معنویِ مشرکانه است.

به گزارش فرقه نیوز؛ عموم مردم یوگا را به عنوان یک ورزش می‌شناسند، این درحالی است که یوگا در واقع طریقت عرفان هندوئی و مرامِ معنویِ مشرکانه است.
طبق نظر پژوهش‌گران و حتی خود بنیان‌گذاران و مروجین اصلی یوگا، یوگا یک ورزش نیست بلکه طریقت عملی عرفان هندوئیسم است که با عقاید و باورهای خرافی و شرک آلود فراوانی گره خورده است.

یکی از موضوعات برجسته در تاریخ یوگا اقدام حساب شده عوامل نظام سلطه برای ورود یوگا به عنوان یک ورزش (و نَه طریقت عرفانی شرک آلود) به جوامع مسیحی و مسلمان بوده است.

این مساله که ابتدا از جوامع مسیحی آغاز شد، در ابتدا با واکنش‌های تندی از سوی سازمان روحانیت مسیحی (خصوصا مسیحیت کاتولیک) مواجه شد.