کد خبر: ۱۶۱۶۲
تاریخ انتشار: 22 اسفند - 1396 13:47
کسانی که امروز بحث آزادی زن در غرب را مطرح می‌کنند و از مقام زن در غرب و مسیحیت جهانی آرمانی می‌سازند؛ بد نیست بدانند که بر طبق کتاب مقدس مسیحیان زن دارای ذاتی نجس است.

به گزارش فرقه نیوز؛‌ در آیین تحریف شده یهود برای زن هیچ گونه شخصیت و منزلتی قائل نبودند. البته بی شک تمام پیامبران مدافع ارزش و مقام زن و مخالف ستم به او بودند ولی قانون های تحریف شده کتاب های مقدس سبب شد در آیین یهود، زن و دختر را مایه ننگ بدانند. برخی از یهودیان زن را حیوانی می دانند که بیشتر از دیگر حیوانات به انسان شباهت دارد و درواقع برزخی میان انسان و حیوان به شمار می آید.

یهوه، خدای یهود در آخرین بند از فرمانهای ده گانه اش که به قول مشهور برای حضرت موسی ( ع ) فرستاده، زنان را در ردیف چهارپایان و اموال منقول قرار داده است. بر این اساس قوم یهود مانند همه اقوام جنگجو زن را مایه مصیبت و بدبختی می دانستند و او را فقط به این دلیل تحمل می کردند که یگانه منبع تولید سرباز بود. جالب تر این که مردان یهودی در دعای صبحگاهی از خداوند تشکر می کنند که آنها را زن نیافریده است. در دین تحریف شده یهود، دختر کالایی است که می توان آن را در هنگام تنگدستی فروخت . سنت غلط خرید و فروش دختران در قوم بنی اسرائیل رواج زیادی داشته است.

بنابر آموزه های موجود مسیحیت، زن شری ضروری ، وسوسه ای طبیعی، مصیبتی نیکو، خطری خانگی ، جذبه ای نابود کننده و آسیبی رنگارنگ است . او همان حوای مجسم است که آدم را از فردوس برین محروم ساخت و هنوز آلتی در دست شیطان است تا مردان را بفریبد و آنان را به دوزخ بکشاند. از این رو کلیسا زن را بی ارزش و او را موظف به اطاعت از مرد می داند. زیرا مرد شبیه خداوند آفریده شده است.بنابراین در آموزه های این دین، زن موجودی ناقص ، کنیز و برده ای در خدمت مرد است که مرد همواره باید خود را از شر او در امان نگهدارد.

این توصیف مقام زن در باور مسیحیت است، در حالی که اسلام عزیر زن را همانند مرد خلیفه الله می‌داند(سوره بقره آیه30)ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: