کد خبر: ۱۶۲۸۵
تاریخ انتشار: 06 شهريور - 1397 15:09
به گزارش فرقه نیوز:

پدران روحانی کلیسا و میسیونر های مذهبی، از سویی به نفع استعمار جاسوسی کرده و در تحقیق اهداف استعمارگران غربی تلاش می نمایند و از سوی دیگر در تخریب عقائد و اخلاق مسلمین و پیوستن آنان به اردوگاه های امپریالیسم غربی کوشش می نمایند. به عنوان نمونه می توان از سخنرانی «زویمر» از مبشرین معروف کلیسا در جهان اسلام در کنفرانس «بیت المقدس» هنگامی که به دست انگلیسی ها اشغال شده بود، به چگونگی همکاری کلیسا با استعمار بطور آشکار پی برد. وی بعد از سخنرانی چند نفر از مبشرین که از آنها بوی یأس و نومیدی از فعالیت های تبشیری استشمام می شد، رشته سخن را به دست گرفت و چنین گفت:

«با آنکه شما وظیفه ی خود را به طرز مطلوبی انجام داده اید، به نظر می رسد که بعضی از شما به نتیجه اساسی آن توجه ندارید. من اقرار می کنم مسلمانانی که در چهاردیواری مسیحیت وارد شده اند، مسلمانان حقیقی نیستند، به طوری که گفتید یکی از سه طائفه اند: یا کودکانی هستند که خانواده شان اسلام را آنطوری که لازم است به آنان معرفی نکرده اند. یا مردانی هستند که دیانت را سبک شمرده و برای گریز از فقر و بدست آوردن لقمه ای تلاش می کنند و فکری جز رسیدن به نیرو و قدرت ندارند و یا کسانی هستند که در راه هدف و اغراض دیگران تلاش می کنند. آنچه که برای امر تبشیر مهم است، تبشیری که شما به نمایندگی از طرف دولتهای مسیحی در کشورهای اسلامی به آن قیام کرده اید این نیست که مسلمانان را به سوی مسیحیت بکشید، زیرا در این صورت آنها را هدایت کرده و به آنان احترام کرده اید بلکه در این مورد امر مهم آن است که اسلام را از مسلمان سلب کرده او را از دینش خارج سازید، تا موجودی باشد که ارتباطی با خدا نداشته و همچنین ارتباطی با مبانی اخلاقی که در شئون حیاتی به آن تکیه زده است نداشته باشد.

با این برنامه شاهد طلیعه پیروزی استعمار در ممالک اسلامی خواهیم بود و این عملی است که در خلال صدسال گذشته به آن قیام کرده ا یم و من و دولت های مسیحی به این مناسبت به شما تبریک می گوییم. ما از ثلث اول قرن نوزده توانسته ایم همه ی برنامه های تعلیمی را در کشورهای اسلامی بدست گرفته کپسول های تبشیر و کلیسا و همچنین جمعیت ها و مدارس مسیحی بسیاری را که تحت تسلط کشورهای آمریکا و اروپا است در سرزمین های اسلامی منتشر سازیم.

رفقا شما بودید که با وسائل خود افکار عمومی را در کشورهای اسلامی آماده کرده اید تا راهی را که شما نشان داده اید قبول کنند، شما بودید که جوانان مسلمان را طوری آماده کردهاید که ارتباط با خدا نداشته و در صدد شناختن آن نیز بر نیایند، مسلمانان را از اسلام خارج ساخته و به مسیحیت هم، راهشان ندادید. مسلمانان طوری رشد کردند که مورد نظر استعمار است!! به مجد و عظمت خود، اهمیت نمی دهند سستی و کسالت را دوست دارند، اهمیتی به دنیا نمی دهند، مگر به خاطر شهواتش؛ دانش فرا می گیرند، به خاطر شهوات؛ سرمایه می اندوزند، به خاطر شهوات؛ و اگر به موقعیتی نائل می آ یند آن هم به خاطر شهوات است. پس کار مهم شما به نتیجه رسیده است و به هدف خود رسیده اید. کلیسا به شما تبریک می گوید. دولت های غربی از شما راضی اند و اگر می خواهید دین خود را نسبت به رسالتتان اداء کنید، جریان نفوذ و استعمار غرب در جهان اسلام را تقویت کنید و در سایه ی کوشش خود به برکت خداوند نزدیک شوید!!»رهپویان هدایت


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: