کد خبر: ۱۶۴۹۵
تاریخ انتشار: 16 دی - 1397 10:23
اختصاصی
مبلغان و کشیشان مسیحیت تبشیری در ادامه گفتمان بی سند خود این بار آبروی اندک دین مسیحیت را هم به تاراج می برند.


مبلغان و کشیشان مسیحیت تبشیری در ادامه گفتمان بی سند خود این بار آبروی اندک دین مسیحیت را هم به تاراج می برند.

در یک برنامه تلویزیونی یکی از مهمترین و با نفوذترین مبلغان مسیحیت تبشیری برای جذب بینندگان و ظاهر سازی اعلام می دارد که « مسیحیت یک دین نیست! مسیحیت یک دین نیست که با فلسفه و منطق به حقیقت آن برسیم بلکه فقط با کشف وشهود و ایمان آوردن می توان حقایق را فهمید!»

او اعتراف می کند که آنچه امروزه آنها به اسم دین به پیروان خود می گویند دروغی بیش نیست و روش و آیین مسیحیت (بخاطر عقل ستیز بودن و جدا بودن از عمق منطقی و فلسفی) غیر قابل اثبات با عقل و منطق است بلکه باید ابتدا ایمان آورد و یا برای فرد شهودی رخ دهد تا حقایق برای او هویدا شود!!

جالب انجاست شریعت گریزی تبشیری‌ها حتی مورد اعتراض برخی اعضای این فرقه هم قرار گرفته است چنان که یکی از ان ها ضمن تاختن به دین گریزی در کلیساهای پروتستانی می‌نویسد: در کلیساهای ما مسیح را نمی‌پرستند بلکه رهبران پرستیده می شوند. مطالعه و تحقیق اعضا بدعت است و فقط باید کتاب‌های رهبران کلیسا را خواند.!!

به دیگر سخن تعقل تعطیل و این همان مشخصه بارزی است که در تمام فرقه‌ها به چشم می‌خورد. چنانکه یکی از اعضای همین فرقه نیز بدان اشاره دارد که اگر در مقابل گفته‌های آنها سر تعظیم فرود آورده نشود و آمین(تائید) گفته نشود، برخوردهای روحانی و حتی جسمانی در انتظار فرد مخالفت کننده خواهد بود.


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: