کد خبر: ۱۶۷۲۷
تاریخ انتشار: 07 مهر - 1398 14:49
اختصاصی
در آستانه دویستمین سالگرد تولد رهبران بهایی، رسانه های بهایی و معاند اقدام به تحریک و ترغیب بهائیان برای برگزاری این مراسمات در داخل ایران می کنند.

به گزارش فرقه نیوز؛ در آستانه دویستمین سالگرد تولد رهبران بهایی، رسانه های بهایی و معاند اقدام به تحریک و ترغیب بهائیان برای برگزاری این مراسمات در داخل ایران می کنند.