کد خبر: ۱۶۷۵۹
تاریخ انتشار: 21 مهر - 1398 09:56
اختصاصی
با توجه به اینکه بهائیان در اسرائیل ممنوع هستند از تبلیغ و هیچگونه محفل محلی و ملی ندارند، جای تعجب نیست که چرا در اسرائیل بهائیان زندانی نمی شوند، لذا هرگز چنین چیزی نشنیده و نخواهید شنید.
به گزارش فرقه نیوز؛ با توجه به اینکه بهائیان در اسرائیل ممنوع هستند از تبلیغ و هیچگونه محفل محلی و ملی ندارند، جای تعجب نیست که چرا در اسرائیل بهائیان زندانی نمی شوند، لذا هرگز چنین چیزی نشنیده و نخواهید شنید.

یکی از دلایل آن این است که بهائیان در اسرائیل گوش به حرف حکومت اسرائیل کرده و نه تبلیغ بهائیت می کنند و نه محافل محلی و ملی برگزار می شود.