کد خبر: ۱۷۲۸۰
تاریخ انتشار: 03 آبان - 1399 15:09
اختصاصی
ه راستی بسیار شرم اور است که پاپ فرانسیس به عنوان رهبر مسیحیت جهان از هم جنس بازان که برخلاف دستورات الهی رفتار می کنند حمایت کرده و به حقوق آنان اشاره دارد!!!

به گزارش فرقه نیوز:

همواره از چالش های دینداری مسیحیت سخن گفته شده است. مسیحیتی که تنها نامی از حضرت عیسی علیه السلام به یدک می کشد و دچار تحریفات گوناگونی شده است.

یکی از اتفاقات عجیب این روزها در مسیحیت حمایت پاپ فرانسیس از حقوق هم جنس بازان و حق زندگی مشترک و‌ قانونی همجنس‌گرایان  است.

به راستی بسیار شرم اور است که پاپ فرانسیس به عنوان رهبر مسیحیت جهان از هم جنس بازان که برخلاف دستورات الهی رفتار می کنند حمایت کرده و به حقوق آنان اشاره دارد!!!

⬅️به راستی دلیل و انگیزه پاپ چه بوده است؟ آیا او به ناچار و تحت فشار به این ننگ روی آورده و یا اینکه عمیقا به این مساله معتقد است؟!!!