کد خبر: ۳۷۹
تاریخ انتشار: 26 دی - 1394 13:21
گزارشی از فرقه صوفیه
یکی از حرفهای گنده سران فرقه های صوفیه اینست که قطب باید یدا به ید اجازه قطبیتش به امام معصوم برسد وفرقه های نعمت اللهی تماما و ذهبیه خود را به امام رضا علیه السلام می رسانند.

گروه صوفیه و دراویش-فرقه نیوز، یکی از حرفهای گنده سران فرقه های صوفیه اینست که قطب باید یدا به ید اجازه قطبیتش به امام معصوم برسد وفرقه های نعمت اللهی تماما وذهبیه خود را به امام رضا علیه السلام می رسانند.
از سنی بودن اکثر اقطاب آنها بویژه از یافعی تا جنید وسری سقطی بگذریم مشکلی بوجود آمکده بنام معروف کرخی...
حال با هم اول نظر اقطاب در مورد اجازه را می خوانیم بعد وارد بررسی اجازه قطبیت آقایان می شویم.
نور علی تابنده قطب گنابادیه میگوید:اگر کسی اجازه اش یدا به ید به امام برسد رهبری وارشاد او شرعی وقانونی است والا رشته اش قطع شده است(فصلنامه عرفان ایران۷/۱۸)
جذبی شیخ مجاز این فرقه می گوید:
مجازین در زمان غیبت باید دارای نص اجازه مسلسل باشند که به امام منتهی گردد)باب ولایت ص ۲۹۱
وصفی علیشاه می گوید:مرشد طریقت باید از عهده اثبات سلسله بر آید که یدا به ید می رسد تا به امام مقدمه دیوان صفی ص۱۶
حال ببینیم می توانند اثبات کنند یا خیر.
اولین ادعای آقایان اینست که امام رضا علیه السلام خرقه به معروف داده واولین کسی را که اجازه داده اند معروف کرخی بوده.
حال در مورد این معروف کلی تناقض دارند که می بینیم.
ابو عبد الرحمن سلمی صوفی صاحب طبقات الصوفیه می گوید:ابومحفوظ معروف بن فیروزان کرخی در ۸ سالگی به دست علی بن موسی مسلمان شد وپدر ومادر ش مجوس بودند.
ملا علی گنابادی می گوید:معروف در ۸ سالگی بدست امام مسلمان شد ودر دربانی امام فوت نمود.
محمد باقر سلطانی پسر کوچک ملاسلطان(از همسر چهارم وی) می گوید:در سال ۲۰۰ هجری عده ای از شیعیان خراسان به قصد زیارت امام رضا بر در خانه آن حضرت جمع شدند وپس از اخذ اجازه شرفیابی از کثرت ولع وشکر به حالت هجوم وارد منزل شدند وجناب معروف که در آنزمان پیرمرد ضعیفی بود بر اثر ازدحام جمعیت دچار شکستگی پهلو گردید وفوت نمود.
نعمت الله ولی می گوید:
او زمولا جواز احسان یافت    کفر بگذاشت نور ایمان یافت
یافت در خدمت امام مجال    بود دربان درگهش ده سال طرائق الحقایق ج ۲ ص ۴۵۸
حال شما ببینید اینهمه دروغ وپراکنده گویی.
۱-اگر معروف در ۸ سالگی به دست امام اسلام آورده باشد وحال آنکه امام در سال ۱۴۸ به دنیا آمدند واگر امام در ۲۰ سالگی خود معروف را مسلمان کرده باشند می شود سال ۱۶۸ و۸ سال کم کنیم تا سال دویست سن معروف ۴۰ سال می شود وحال آنکه مدعی هستند که در پیری در سال ۲۰۰ در دربانی امام رضا فوت نموده است.
۲-اما اگر به اعتقاد خودشان دردوران امامت امام رضا مسلمان شده باشد وشروع امامت ایشان سال ۱۸۲ می باشد سن معروف در زمان رحلت می شود ۲۶ سال  ودر حالیکه در پیری مرده.
۳-اگر معروف از امام خرقه قطبیت گرفته باشد که پس امام جواد وسایر اهل بیت در این فرقه جایی ندارند واینها ۸ امامی می شوند.
۴-اگر معروف خرقه قطبیت گرفته ودر حالیکه ۲ سال قبل از امام رضا یعنی سال ۲۰۰ فوت نموده بسیار جای تعجب دارد چون ۲ قطب در یک زمان نمی شوند.
۵-اگر معروف شیخ بوده وقطب نبوده چطور حکم به سری سقطی داده در حالیکه امام زنده بوده وتنها قطب اجازه دارد حکم شیخیت بدهد
۶-سلطان حسین تابنده برای حل این مشکل معروف را شیخ دانسته ومدعی شده قطبیت از زمان جنید بغدادی شروع شده که این بسیار خنده دار است.وی می گوید:شیخ جنید از طرف امام عسگری مجاز در دعوت بود ودر زمان امام زمان آن سمت را داشت ولی تربیت او توسط شیخ سری سقطی بوده است(نابغه علم وعرفان ص ۸۴)
حال سوال اینست که شما چرا خود را به امام رضا می رسانید ودر سلسله اقطاب شما در آثارتان سایر اهل بیت نیستند وخود را رضویه میدانید درحالیکه معتقدید جنید از امام زمان حکم داشته است
۷-چرا در تاریخ شیعه وبزرگان آن نامی از ابومحفوظ معروف بن فیروزان نیست وچرا سلطان حسین تابنده مخالف این را می گوید.
۸-پس از اینکه رضا علیشاه می بیند کلی اشتباه صورت گرفته سعی در ماست مالی قضیه دارد وبه نظر همه اقطاب ومشایخ پشت پا زده وسعی میکند معروف بن خربوزان کرخی که از اصحاب امام صادق وکاظم ورضا بوده اند را به جای این معروف معرفی کند ومی گوید:
شیخ معروف خدمت حضرت صادق وکاظم ورضا رسیده واز طرف حضرت رضا مامور به دعوت ولایتی بوده(نابغه علم وعرفان ص ۵۹)
حال جای سوال دارد که اقطاب شما که عالم به خفیات هستند واز همه چیز عالم خبر دارند چرا اینقدر پراکنده گویی کرده اند وچرا سلطان حسین نظر ملا علی ونعمت الله وسایر اقطاب را رد می کند.
وضمنا چطور می شود از اصحاب این ۳ امام بوده وبعد توسط امام رضا در ۸ سالگی مسلمان شده باشد
از همه اینها که بگذریم جفای به امام جواد وهادی وعسگری وامام زمان است که در سلاسل شما جایی ندارند وخود را به امام رضا می رسانید.
هر چند برخی از بزرگانتان جسارت را تاحدی بالا برده اند که از امام جواد قائل به جدایی طریقت وشریعت شده وفقط ائمه بعدی را امام شریعت می دانند.
پس لطفا به آقای نور علی تابنده بگویید سلسله شما ریشه ندارد.هر چند در جاهای دیگری از تاریخ نیز فرقه شما منقطع است
از هر چه بگذریم نه در روایات ونه در تاریخ تشیع امثال معروف خیالی وسایر اقطاب سنی شما به عنوان قطب یا شیخ از طرف اهل بیت معرفی نشده اند.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: