راه‌ اندازي مرکز مطالعات و تحقيقات ديني در الجزاير
به گزارش فرقه نیوز و به نقل از خبرگزاري آريا-وزير اوقاف و امور ديني الجزائر از راه‌اندازي مرکز مطالعات و تحقيقات ديني در اين کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از واحد برونمرزي،"محمد عيسي"، وزير اوقاف و امور ديني الجزاير در اين باره گفت، مرکز مطالعات و تحقيقات ديني با هدف مبارزه با افراط‌گرايي خشونت‌آميز و فرقه‌گرايي در الجزاير تأسيس مي‌شود.
محمد عيسي افزود، اين وزارت‌خانه ظرفيت‌ و توانايي‌ لازم براي مقابله با پايه‌هاي فکري افراط‌گرايي، تندروي خشونت‌آميز و مباني اعتقادي فرقه‌‌گرايي را دارد.
وزير اوقاف و امور ديني الجزاير در بخش ديگري از سخنان خود گفت، برخي از مؤسسات مذهبي اين کشور براي گسترش فرقه گرايي تلاش مي‌کنند که اين مسئله پذيرفتني نيست.
در همين حال ،با توجه به اينکه الجزاير همچون کشورهاي همسايه اش از جمله ليبي ، مالي و تونس صحنه نا امني که توسط گروه هاي تروريستي بوجود آمده ، نيست اما اين کشور همچنان براي مقابله با تهديدات احتمالي در حالت آماده باش قرار دارد .
الجزاير از زمان وقوع درگيري در تونس و ليبي در سال 2011 و همچنين درگيري از سال 2012 در مالي ، حضور نظامي خود را در مرزها و در راستاي ممانعت از نفوذ احتمالي عناصر تروريستي به اين کشور تقويت کرده است .