حضور شیعیان جنبش اسلامی نیجریه در منزل مسیحیان بوچی
به گزارش فرقه نیوز:

تعدادی از اعضای این جنبش، با هدف به نمایش گذاردن حقیقت تشیع و مقابله با تبلیغات هدف دار رسانه ها علیه تشیع، در منزل چند تن از مسیحیان ساکن شهر بوچی، واقع در شمال شرق نیجریه، حضور به هم رساندند و با آنان به گفتگو نشستند.

اعضای این گروه در این باره اظهار داشتند: اینگونه دیدارها وحدت و صلح را میان شیعیان و مسیحیان «ایگبو» شهر بوچی فراهم خواهد آورد.

ایشان همچنین تاکید کردند: هدف و ماموریت ما این است که احساسات و عقیده های غلطی که در اثر تبلیغات سوء، علیه تشیع ایجاد شده است و شیعیان را معارض با دیگر گروه ها و قبايل معرفی کرده است، برطرف سازیم.

اعضای جنبش اسلامی نیجریه، از این فرصت استفاده کرده و بر لزوم اجرای قانون در تمام سطوح جامعه خود تاکید کردند. ایشان با یادآور شدند دستور دادگاه عالی نیجریه مبنی بر بی گناه بودن «شیخ ابراهیم یعقوب زکزکی» و همسرش و لزوم آزادسازی ایشان و پرداخت غرامت به وی و همسرش توسط دولت، از رئیس جمهور نیجریه خواستند تا به قانون پایبند بوده و هرچه سریعتر این روحانی شیعه را از بند اسارت ظالمانه آزاد نماید.

شایان ذکر است، در خلال عزاداری اربعین سال گذشته، ارتش و نیروهای امنیتی با حمله به حسینیه بقیة الله و منزل شیخ زکزکی در شهر زاریا، صدها تن را به خاک و خون کشیده و شیخ و همسرش را به مکان نامعلومی منتقل کردند. وضعیت جسمانی این روحانی مبارز بسیار وخیم گزارش شده و برخی اخبار حاکی از نابینا شدن ایشان است.

ابنا