اختصاصی
تخریب سپاه پاسداران توسط رسانه های مسیحیت تبشیری ‼️
به گزارش فرقه نیوز:


سپاه پاسداران به عنوان نیروی انقلابی و پاسدار ارزش های دینی و  حافظ امنیت کشور بارها و بارها مورد هجوم اسلام ستیزان قرار گرفته است.

اینبار رسانه های مسیحیت تبشیری به دروغ پراکنی و شایعه پراکنی در راستای تخریب سپاه روی آورده اند.