رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران:
«پائولو کوئیلیو نسبتی با معنویت ندارد»


به گزارش فرقه نیوز:

 «بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه» ناشر بعدی بود. جوان‌های غرفه‌دار به رهبر انقلاب سلام کردند. ایشان اولین کتابی که دیدند کتابی از پائولو کوئیلیو بود؛ پرسیدند «این کتاب درباره‌ی چیست؟»