امام خمینی رحمه الله علیه: انتظار قیام است نه قعود
به گزارش فرقه نیوز: