اختصاصی
اگر حضرت عیسی علیه السلام در قرن بیست و یکم در میان ما بود
به گزارش فرقه نیوز:

امروزه یکی از مشکلات جامعه بشری عدم مقابله و رویارویی با سران استکبار و نظام سرمایه داری است.

دست در دستان سران استکبار که دستشان به خون هزاران زن و کودک و انسان بیگناه آغشته است دادن و عکس یادگاری گرفتن  امروزه فراوان دیده می شود.

واقعا اگر حضرت عیسی علیه السلام امروز در میان ما بود با امثال ترامپ که دستشون به خون هزاران کودک و زن بیگناه آلوده است چه برخوردی داشت❓‼️

اما این اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله است که از همگان می خواهد در برابر ظلم و ستم سران استکبار سکوت نکرده و از مظلوم دفاع نمایند.