اختصاصی
هتاکی و تضعیف نهادهای دفاعی ایران توسط مبلغان بهایی
به گزارش فرقه نیوز؛ پس از اهانت ها و بی ادبی های مبلغ بهایی بنام ایمان مطلق آرانی که در گفتگو با منتقدی، صراحتاً وی را خر و احمق خوانده و پیشنهاد خفه شدن به وی میدهد در اقدامی از سخنان تجزیه طلبانه مزدور شبکه من و تو عرفان ثابتی حمایت کرده و سردار بزرگ اسلام قاسم سلیمانی را جنایتکار معرفی می کند.