اختصاصی
برگزاری آزادانه مراسم دینی یهودیان در ایران+فیلم
به گزارش فرقه نیوز؛ نیایش ویژه پیش از روزه یوم کیپور که بخشایش نام دارد در کنیسای یهودیان در ایران برگزار شد.

طبق قانون اساسی: ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیت‌های‏ دینی‏ شناخته‏ می‌شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می‌کنند.

اما در مورد اقلیت های غیرالهی و ضاله مثل بهائیت و دیگر فرقه ها طبق اصل 14 قانون اساسی:

...دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیرمسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آنان‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند.

این درحالیست که اقدامات بهائیان بر علیه اسلام و نظام و همچنین روابط گسترده شان با اسرائیل و معاندین نظام بر کسی پوشیده نیست.