اختصاصی
رسانه های تبشیری و القاء دروغین قیام مردم عراق و لبنان بر علیه ایران❗️

به گزارش فرقه نیوز:

این روزها رسانه های غربی سعی دارند تا با فتوشاپ و استفاده از آرشیو های قبلی خود اعتراضات مردم لبنان و یمن را اعتراضاتی بر علیه جمهوری اسلامی ایران نشان دهند. این در حالی است که در همین اعتراضات بارها پرچم های رژیم صهیونیستی و آمریکایی به آتش کشیده شده است ضمن اینکه بی شک صحنه گردانان اصلی  این اعتراضات و کشتار مردم این کشورها آمریکا و رژیم صهیونیستی و وهابیت می باشند  و اهداف شومی را در سر می پرورانند.