اختصاصی
آیا ( جریده ثبت گلستان ) رسانه دراویش است؟!
به گزارش فرقه نیوز:

خبرهای کانال ( جریده ثبت گلستان) را که مروز می کنیم یک واقعیت مشخص می شود و آن ضد نظام واسلامی  بودن اخبار این کانال است.

گویا این رسانه علی رغم یدک کشیدن نام دراویش گنابادی ،  جز تخریب نظام جمهوری اسلامی ایران و تحریک دراویش و ایجاد اختلاف هدفی دیگر را دنبال نمی کند.

اینک سزاوار است دراویش گنابادی به علت لجن پراکنی این رسانه تندرو و ضد نظام در صورت مخالفت با مطالب این کانال از آن اعلان بیزاری بجویند و نشان دهند که خط انان از خط این دست رسانه ها جداست.