اختصاصی
حمایت شیعیان نیجریه و پیروان شیخ زکزاکی از مردم مظلوم فلسطین و برافراشتن پرچم فلسطین
 
به گزارش فرقه نیوز:

حمایت شیعیان نیجریه و پیروان شیخ زکزاکی از مردم مظلوم فلسطین و برافراشتن پرچم فلسطین