اختصاصی
حمایت از رژیم صهیونیستی توسط رسانه ای که خود را از دراویش می داند!!!
به گزارش فرقه نیوز:

بارها از  دشمنی رسانه هایی گفته ایم که با نام دراویش و به اصطلاح خودشان با رویکرد دفاع از دراویش ظاهر شده اند.

این دست رسانه ها که غالبا از خارج کشور هدایت شده و یا مورد حمایت دشمنان نظام هستند همواره در صدد تخریب نظام اسلامی و حمایت از دشمنان  آن هستند.

در تازه ترین اقدام بار دیگر یکی از این رسانه ها سعی نمود به دفاع از رژیم صهیونیستی پرداخته و به توجیه وجود این غده سرطانی بپردازد❗️