اختصاصی
رافت اسلامی شامل حال دراویش تبعیدی!


به گزارش فرقه نیوز:

در ماجرای گلستان هفتم و اغتشاش و درگیری برخی از دراویش تندرو با  ماموران نظام اسلامی،  تعدادی از این دراویش تندرو و شورشی در دادگاه حاضر شده و حکم تبعید انان صادر گردید.

تعدادی از این دراویش به مناسبت تولد پیامبر اسلام و امام جعفر صادق علیه السلام ، رافت اسلامی شامل حال آنان شده و علی رغم  حکم تبعید، مورد بخشودگی قرار گرفتند.