اختصاصی
بازی جدید دراویش تندرو با فراخوان « از گلستان بگو»
به گزارش فرقه نیوز:

بارها از اهداف  دراویش تندرو برای دستیابی به اهداف مغرضانه شواهدی ارائه شده است.

اتهام وارد کردن به نظام اسلامی در قبال واقعه گلستان هفتم و اغتشاشات به وجود آمده توسط برخی از دراویش تندرو و قلدر مآب که به شهادت تعدادی از هموطنان عزیزمان و تخریب برخی از اموال مردم انجامید نمونه ای از فعالیتها دراویش تندرو و رسانه هایشان به شمار می رود.

اینبار نیز این رسانه ها سعی دارند  تا با راه اندازی فراخوان از گلستان بگو بار دیگر به اهداف تفرقه افکنانه و مغرضانه خود پرداخته و رفتار زشت و غیر انسانی دراویش تندرو در واقعه گلستان هفتم را توجیه نمایند!

بازی جدید دراویش تندرو با فراخوان « از گلستان بگو»