جدایی کردستان
الجزیره تحلیل کرد؛
فقط رژیم صهیونیستی از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت می...
دلایل حمایت رژیم صیونیستی از استقلال اقلیم کردستان عراق پرداخته... برای جدایی کردستان از عراق نه از سر دلسوزی برای... کردستان عراق تنها بر اساس منافع ژئوپلیتیک قابل فهم است... اسرائیل قصد دارد امنیت انتقال جریان نفت از کردستان عراق...
کد خبر: ۱۶۰۱۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۷/۲۷