جوادخواجه پور
مثبتی دارد دکتر جواد خواجه پور کارشناس مسائل اجتماعی و... است خواجه پور که در برنامه رادیویی کاوشگر و با...
کد خبر: ۱۵۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱