سه اقنوم
کشیش آمریکایی تثلیث از سه اقنوم به 9 اقنوم ارتقا...
کد خبر: ۱۶۲۲۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۳/۰۵


روح القدس سه خدای کامل هستند نداشته و این آموزه...
یک مسیحی تثلیث یعنی اینکه الوهیت مختص سه اُقنوم شخص... تنها سه واژه پدر پسر و روح القدس در کنار... شدیدی میان پدران کلیسایی سرگرفت که سرانجام طرفداران خدای سه... به آموزۀ تثلیث ندارد و تنها سه نام پدر پسر...
کد خبر: ۱۵۶۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۱۰


لغت سانسکریت به معنای اقنوم های سه گانه است و... این سه اقنوم عبارت اند از 1- برهما 2- فشنو... 3- سیفا کرشنا این سه مورد در عین اینکه سه... اقنوم اند یکی هستند و این یک چیز همان معبود...
کد خبر: ۱۵۰۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶


است مسیحیان به وجود خدای سه گانه و اقانیم ثلاث... تکرار سه باره کلمه خدا در این آیات دلیلی بر... اثبات تثلیث و وجود سه اله و سه اقنوم است... کند در آیات مذکور نیز ذکر سه باره خدا دلالتی...
کد خبر: ۱۴۲۹۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰


توماس میشل مسیحی می نویسد کلمة سه گانه هرگز در...
سخت به ان معتقدند تثلیث و سه اقنوم بودن خدا... نمی&zwnj شود» 2 توماس میشل مسیحی می&zwnj نویسد کلمة سه&zwnj... عقلاً محال است که از اجزای ثلاثۀ سه شخصیت خدای...
کد خبر: ۳۴۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶