سیری کوتاه بر فرقه صوفیه کبرویه
سیری کوتاه بر فرقه صوفیه کبرویه
طبق تحقیقات صورت گرفته فرقه صوفیه کبرویه بر خلاف فرقه... صوفیه بیچاره جزو فرقه های نیست که توسط امویان و...
فرقه نیوز- بخش تصوف محققان و پژوهشگران تصوف بر این... عقیده هستند که فرقه صوفیه کبرویه بر این اعتقاد هستند... که فرقه صوفیه کبرویه در آسیای مرکزی از بین رفته... طریقتی کبرویه داشته باشند یکی ازدلایل مهم این افراد نبود...
کد خبر: ۲۰۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶