سیلیسی
با جاثلیق آرام کشیشیان رهبر ارامنه حوزه سیلیسی جهان دیدار...
مابین خواهد داشت رهبر ارامنه حوزه سیلیسی جهان به برگزاری... حوزه سیلیسی اشاره و بر ضرورت تحکیم و تقویت این... و کلیسای ارمنی حوزه سیلیسی و اندیشیدن عمیق تر همراه... وگوهای دینی اسلام و کلیسای ارمنی حوزه سیلیسی دریافتیم که...
کد خبر: ۱۴۹۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۲


رهبر ارامنه حوزه سیلیسی از لبنان:
رهبر ارامنه حوزه سیلیسی از لبنان گفت در دنیای امروز...
سیلیسی از لبنان امروز در هفتمین دور گفت وگوی دینی... اسلام و کلیسای ارمنی حوزه سیلیسی با عنوان اصلی نقش... خود را حفظ کنیم رهبر ارامنه حوزه سیلیسی از لبنان... شناخت پیدا کنیم رهبر ارامنه حوزه سیلیسی از لبنان بیان...
کد خبر: ۱۴۸۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۵