عدد مقدس
به تعداد حروف حی عدد مقدس 19 زمان ظهور من... اساس پاک کنند مثلا این که چرا حضرات مقدس فرقه... عدد 19 را چنان تقدیس کردند تا هم تعداد روزهای... خارج از تقویم بگذارند یا اینکه اساسا چرا عدد 19...
کد خبر: ۱۶۷۸۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۴


واکاوى مارکسیسم، نیهیلیسم و شیطان ‌گرایى در ادبیات عرفانى پائولو کوئلیو - بخش دوم و پایانی
شده است ستاره پنتاگرام عدد 666 و ازجمله این نمادهاست... و از سوى دیگر در مکاشفات نیز به عدد 666... عدد مقدس شیطان پرستان اشاره شده است و ازآنجاکه متون... این کتاب از کلیساى شیطان و عدد 666 که یکى...
کد خبر: ۵۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶