عرفان های نوظهور
کد خبر: ۱۶۶۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵


به گزارش فرقه نیوز با گسترش فعالیت های فرقه ای... های گوناگون و دامنه دارفرهنگی صهیونیسم مسیحی و یهودی مرکزی... و فرهنگ مردمان آن منطقه راه های ترویج اسلام و... نهان آن ها در کشورهای اسلامی بالاخص در خاورمیانه نشان...
کد خبر: ۱۶۵۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵


عرفان های کاذب جهان سوم را تحت سیطره خودش قرار... چالش می کنند فرق و عرفان های کاذبی که می...
کرد نخستین موضوعی که باید یک جوان بداند خاستگاه عرفان... های کاذب است و چرا ما به فرق فرق ضاله... نتیجه یک خلاء هویتی اتفاق می افتد در برخی عرفان... ها نیز به این شکل است عرفان الهی عرفان توحیدی...
کد خبر: ۱۶۵۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷


اختصاصی
توجه می شود آموزه های مشترک است ...
دین اصلی خود بدانند هم چنین لازم است آموزه هایی... تأمین و ضرورت های تداوم این تمدن را برآورده سازد... بدان توجه شد آموزه های مشترک بود آنها می بایست... آموزه های ادیان و فرق را بررسی می کردند و...
کد خبر: ۱۶۵۴۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۰۲


اختصاصی
نیازهای این دنیایی از مهمترین عملکردهای جریانات انحرافی است ...
به این دنیا و محور قرار دادن نیازهای این دنیایی... در اندیشه های افراد سرشناس فراوانی ترویج شد نویسندگانی مانند... انسان را محصور نیازهای دنیایی کنند از عناوین آثار این... نویسندگان به خوبی به این امر پی خواهید برد میلیونرهای...
کد خبر: ۱۶۵۳۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۲۹


عرفان های نوظهور در مرکز تخصصی فرق و مذاهب اسلامی...
کد خبر:    تاریخ انتشار: /۰۰/۰۰