عقدهای آریایی
رواج عقدهای آریایی با جهت گیری بهائیت موجب شده تا...
به گزارش فرقه نیوز مدتی قبل از رواج عقد آریایی... منتشر می شد که همان عقد آریایی بود و جوانان... جا بیندازند در واقع این عقد آریایی اصلاً آریایی نیست... مفهوم جعلی را مستند به آریایی کرده اند علی مظفری...
کد خبر: ۱۷۰۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۰