فرقه نای نوظهور
کارشناس فرق و مذاهب اسلامی :
به گزارش فرقه نیوز نشست دانشجوئی "روشنگری در مورد عرفان... که رهبری این فرقه ها را بر عهده دارند و... دوری و مراقبت از این فرقه ها و گروه ها... تجربه کنیم وی با رد کردن فرقه کاذب یمانی افزود...
کد خبر: ۱۵۳۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۲/۲۴