مجسمه عیسی
اختصاصی
از مجسمه های حضرت عیسی را به خود گرفته است...
حمایت از مجسمه های حضرت عیسی را به خود گرفته... سراسر عالم به بار اورده اند نه تنها به عیسی... مسیح خدمت نکرده اند بلکه باعث بد نامی حضرت عیسی... های واقعی حضرت عیسی علیه السلام دارند ...
کد خبر: ۱۷۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸