منع تحصیل بهائیان
اختصاصی
اذهان عمومی باشد مبنی بر اینکه آیا بهائیان می توانند... وارد دانشگاه شوند یا اینکه چه موانعی برای ادامه تحصیل... بهائیان وجود دارد کارشناس و منتقد بهائیت جناب آقای حسن...
کد خبر: ۱۶۹۵۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹