مهاجرت غیرقانونی
مبلغان مسیحیت تبشیری همه مصائب مهاجرت غیرقانونی را پنهان کرده...
به گزارش فرقه نیوز وقتی صحبت از مهاجرت اعم از... قانونی و غیرقانونی پیش می آید همواره یکی از شیوه... که قطعا در نتیجه پرونده مهاجرت و دریافت اقامت اثر... های اروپایی و امریکا در گسترش پدیده مهاجرت گفت سیاست...
کد خبر: ۱۵۷۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۱