ورونیکا
کشور را دارد این بار اهدای کتاب " ورونیکا تصمیم...
کد خبر: ۱۶۶۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۵


مریم فاضلی
به گزارش فرقه نیوز اسم من ورونیکافاضلی هست درآلمان به...
کد خبر: ۱۵۰۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳


واکاوى مارکسیسم، نیهیلیسم و شیطان ‌گرایى در ادبیات عرفانى پائولو کوئلیو - بخش دوم و پایانی
و کجا مى رود کوئلیو 1383ب ص 145 کتاب ورونیکا... این کتاب مى گوید در ورونیکا تصمیم مى گیرد بمیرد... جنون و خودکشى منجر مى شود در رمان ورونیکا تصمیم... مى گیرد بمیرد نیز ورونیکا دختر بیست و چهار ساله...
کد خبر: ۵۸۸۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


واکاوى مارکسیسم، نیهیلیسم و شیطان ‌گرایى در ادبیات عرفانى پائولو کوئلیو - بخش اول
1997 12 ورونیکا تصمیم مى گیرد بمیرد 1998 13 شیطان... کوئلیو 1383الف ص 206 207 همچنین در کتاب ورونیکا تصمیم... دغدغه عظیم درونى زندگى ورونیکا بود در دوران رژیم کمونیست... پایان مى پذیرد و ورونیکا به این فکر عادت کرده...
کد خبر: ۵۸۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


۱ کوئلیو پائولو ورونیکا تصمیم می&zwnj گیرد بمیرد ترجمه میترا... ورونیکا تصمیم می&zwnj گیرد بمیرد ترجمه میترا میرشکار سیاهکل تهران...
کد خبر: ۵۴۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


الکتریکی استفاده کردند وی رمان ورونیکا تصمیم می گیرد بمیرد... حجازی نشر کاروان 1384 تهران -پائلو کوئیلو ورونیکا تصمیم می...
کد خبر: ۱۷۵۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶