کشیش
اختصاصی
انجام می شود این مساله در مواردی برخی از کشیش...
کد خبر: ۱۷۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷


اختصاصی
سایر کشیش های مسیحی با ترامپ و سایر مسئولان امریکا...
کد خبر: ۱۷۱۹۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۰۸


اختصاصی
در کلیپ فوق یکی از کشیش های بیسواد تبشیری ادعا...
به آن به ویژه در کشورهای اروپایی کشیش های تبشیری... از کشیش های بیسواد تبشیری ادعا دارد افراد با دست... کرونا را شکشت خواهند داد آنچه مشخص است این کشیش...
کد خبر: ۱۷۱۵۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۲۴


اختصاصی
شده و اینبار کشیش های مسیحی در خودرو به اعترافات...
آن فرد مسیحی با اقرار به گناه خود نزد کشیش... نیز بحث اعتراف با مشکلاتی مواجه شده و اینبار کشیش...
کد خبر: ۱۷۱۲۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۳۰


اختصاصی
بخشش گناهان خود نزد انسان دیگر کشیش رفته و با...
می بایست برای بخشش گناهان خود نزد انسان دیگر کشیش...
کد خبر: ۱۷۱۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۵


اختصاصی
به حیا و عفت و حجاب که برخی از کشیش...
کد خبر: ۱۷۱۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۱۶


اختصاصی
ازدواج کشیش های مجرد در کلیسای کاتولیک برشمرد که تاکنون... دشواریهای زیادی را بر کشیش ها بار کرده و در...
آموزه های باطل را می توان آموزه عدم ازدواج کشیش... را بر کشیش ها بار کرده و در مواردی انان... دستور به تجرد و عدم ازدواج کشیش ها نمود آیا...
کد خبر: ۱۷۰۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۷


اختصاصی
این روزها نیز کشیش های تبشیری به شدت در حال...
های عقل ستیزی می باشد که همواره کشیش های مسیحی... درباره آن دچار ابهاماتی بوده اند این روزها نیز کشیش...
کد خبر: ۱۶۹۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶


های بین المللی با اشاره به سخنرانی یکی از کشیش...
کد خبر: ۱۶۹۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲


اختصاصی
کد خبر: ۱۶۸۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


اختصاصی
کد خبر: ۱۶۸۵۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


اختصاصی
به گزارش فرقه نیوز پائولا وایت کشیش شخصی ترامپ است...
کد خبر: ۱۶۸۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۲


اختصاصی
اینکه سران مسیحیت و کشیش های مسیحی و حتی شخص... جدی شدن بحث استیضاح ترامپ تعدادی از کشیش های مسیحی...
کد خبر: ۱۶۸۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۳۰


اختصاصی
به گزارش فرقه نیوز پائولا وایت کشیش شخصی ترامپ است...
کد خبر: ۱۶۸۲۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶


اختصاصی
کد خبر: ۱۶۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱


اختصاصی
کد خبر: ۱۶۵۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲


اختصاصی
کد خبر: ۱۶۵۵۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۱۳


اختصاصی
کشیش مسیحی به خاطر بی حجابی مسیحی نشوید در مسیحیت...
کد خبر: ۱۶۵۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۰۴


اختصاصی
سخنرانی پایان یافت می خواستیم برگردیم که یکی از #کشیش...
کد خبر: ۱۶۴۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۸


اختصاصی
ارنست کاردیناله کشیش مسیحی و وزیر آموزش و پرورش...
کد خبر: ۱۶۴۷۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۰۳