افراط گرایی
از افراط گرایی و تندرویی جلوگیری کنیم جمهوری اسلامی این...
کد خبر: ۶۷۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


داریم که اسلام صحیح و به دور از افراط&zwnj گرایی... این کشور تفاوت بین اسلام میانه&zwnj رو و افراط&zwnj گرایی...
کد خبر: ۳۳۴۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


سلفی افراطی را اندک و او را دلقک می&zwnj دانند... نظام سوریه شیخ عرعور سمبلی از نمادهای افراط&zwnj گرایی و...
کد خبر: ۱۵۵۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶