ادیان الهی
ادیان الهی معرفی شود تنها در یک نمونه برخی از... سری تمبر با نام معرفی ادیان الهی کرده اند که... بهائیان توهین به مقدسات اسلامی و سایر ادیان توحیدی طرح...
کد خبر: ۳۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶


ایجاد ادیان و فرق ساختگی یکی از ترفندهای مرسوم دول... در نهایت جایگزین ادیان الهی شده و یا حداقل چهره... ادیان الهی را مشوش سازند ...
گروه بهائیت-فرقه نیوز ایجاد ادیان و فرق ساختگی یکی از... فرق دست ساز در نهایت جایگزین ادیان الهی شده و... یا حداقل چهره ادیان الهی را مشوش سازند این امر...
کد خبر: ۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۲۶