کد خبر: ۱۷۰۸۱
تاریخ انتشار: 25 فروردين - 1399 21:55
اختصاصی
رسانه معلوم الجال جریده گلستان نیز از جمله رسانه هایی است که با داعیه صوفی گری بارها به حمایت از این اغتشاشگران پرداخته و سعی نموده تا با ادعاهای دروغین جای جلاد و شهید را عوض کند!


 به گزارش فرقه نیوز:

بارها از واقعه گلستان هفتم و اغتشاشات دراویش تندرو سخن  به میان آمده است.

غائله ای که در آن صدمات بسیاری به وجود آمد و به شهادت برخی از شهروندان عزیز کشورمان توسط برخی از دراویش تندرو انجامید.

از همان روز و با دستگیری برخی از دراویش تندرو و اغتشاشگر ،  بسیاری از رسانه های ضد نظام و به اصطلاح حامیان حقوق بشر سعی نمودند  تا با ادعای جمایت از حقوق بشر به زندانی نمودن این اغتشاشگران اعتراض نمایند.

رسانه معلوم الجال جریده گلستان نیز از جمله رسانه هایی است که با داعیه صوفی گری بارها به حمایت از این اغتشاشگران پرداخته و سعی نموده تا با ادعاهای دروغین جای جلاد و شهید را عوض کند!