کد خبر: ۱۷۲۷۰
تاریخ انتشار: 16 مهر - 1399 14:43
اختصاصی
یکی از این دست رسانه ها امروز با طرح کردن موضوع شلوغ بودن چند نانوایی در یکی از شهرهای کشور سعی نمود تا ادعای قحطی بزرگ را مطرح سازد!

به گزارش فرقه نیوز:

رسانه های معاند  گاهی از بزرگترین دروغها و  مضحک ترین تحلیل ها برای تخریب نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بهره می برند.

گویا این رسانه ها سخت به این موضوع  اعتقاد دارند که ؛ دروغی رو ولو بزرگ اینقدر تکرار کن تا مردم باور کنند.

یکی از این دست رسانه ها امروز با طرح کردن موضوع شلوغ بودن چند نانوایی در یکی از شهرهای کشور  سعی نمود تا ادعای قحطی بزرگ را مطرح سازد!