کد خبر: ۱۷۲۷۲
تاریخ انتشار: 19 مهر - 1399 15:15
اختصاصی
به راستی چرا باید پس از مرگ شجریان دشمنان نظام و فریب خوردگان داخلی اینگونه در صدد تخریب و عقده گشایی برآمده و ان را ابزاری برای دشمنی با نظام اسلامی قرار دهند؟!
به گزارش فرقه نیوز:

این روزها و پس از درگذشت شجریان دشمنان نظام و رسانه های معاند سعی دارند تا با بزرگ کرن این مساله ، آن را ابزاری برای اعتراضات مردمی قرار دهند.

در این میان تسلیت گفتن درگذشت شجریان توسط منافقین و بازمانده های منحوس پهلوی و حتی وزارت خارجه آمریکا به نوعی از اهداف پشت پرده انان برای مبارزه با نظام اسلامی پرده برداشته است.

به راستی چرا باید پس از مرگ شجریان دشمنان نظام و فریب خوردگان داخلی  اینگونه در صدد تخریب و عقده گشایی برآمده و ان را ابزاری برای دشمنی با نظام اسلامی قرار دهند؟!