کد خبر: ۱۷۳۱۸
تاریخ انتشار: 14 بهمن - 1399 14:58
اختصاصی
آنچه به نظر می رسد و با رویکرد سیاسی این روزهای آزمایش و عدم همراهی و عدم متابعت از قطب فعلی دراویش گنابادی( ثابتعلی شاه) مطابقت دارد این است که نامبرده در صدد اختراع مکتبی با این نام است تا در سایه آن بتواند برای خود وجاهتی دست و پا نموده و مسیر گذشته خود را پی بگیرد.

به گزارش فرقه نیوز:

مصطفی آزمایش صوفی خاج نشینی است که این روزها تلاش زیادی برای مطرح ساختن خود دارد.
 
آزمایش که معلوم نیست پس از درگذشت تابنده از کدام پیر و قطب تبعیت می کند و کدامین مسیر درویشی گری را پیش گرفته است اینبار نیز با اختراع مکتب مجذوب علیشاهیه بر ابهامات درباره خود افزود.

آنچه به نظر می رسد و با رویکرد سیاسی این روزهای آزمایش و عدم همراهی و عدم متابعت از قطب فعلی دراویش گنابادی( ثابتعلی شاه) مطابقت دارد  این است که  نامبرده در صدد اختراع مکتبی با این نام است تا در سایه آن بتواند برای خود وجاهتی دست و پا نموده و مسیر گذشته خود را پی بگیرد.

در حقیقت شخصیتی مانند آزمایش نشان داده که بیش از اینکه نگران مکتب درویشی گری باشد در بازی های سیاسی و بازی برای دستیابی به قدرت دست و پا می زند و ذره ای برای قطب فعلی و بزرگان دراویش ارزش قائل نیست و خط دهی های خاصی را  در میان دراویش سازماندهی می کند.

⬅️ به راستی باید دید موضع قطب فعلی دراویش به رفتارهای شخصیت هایی مانند آزمایش چیست و سرانجام به کجا منتهی می شود؟!سیاست بازی ها و خط دهی های  صوفی خارج نشین/  اهداف پشت پرده  اختراع مکتب مجذوبعلیشاهیه!

مصطفی آزمایش صوفی خاج نشینی است که این روزها تلاش زیادی برای مطرح ساختن خود دارد.
 
آزمایش که معلوم نیست پس از درگذشت تابنده از کدام پیر و قطب تبعیت می کند و کدامین مسیر درویشی گری را پیش گرفته است اینبار نیز با اختراع مکتب مجذوب علیشاهیه بر ابهامات درباره خود افزود.

آنچه به نظر می رسد و با رویکرد سیاسی این روزهای آزمایش و عدم همراهی و عدم متابعت از قطب فعلی دراویش گنابادی( ثابتعلی شاه) مطابقت دارد  این است که  نامبرده در صدد اختراع مکتبی با این نام است تا در سایه آن بتواند برای خود وجاهتی دست و پا نموده و مسیر گذشته خود را پی بگیرد.

در حقیقت شخصیتی مانند آزمایش نشان داده که بیش از اینکه نگران مکتب درویشی گری باشد در بازی های سیاسی و بازی برای دستیابی به قدرت دست و پا می زند و ذره ای برای قطب فعلی و بزرگان دراویش ارزش قائل نیست و خط دهی های خاصی را  در میان دراویش سازماندهی می کند.

⬅️ به راستی باید دید موضع قطب فعلی دراویش به رفتارهای شخصیت هایی مانند آزمایش چیست و سرانجام به کجا منتهی می شود؟!

سیاست بازی ها و خط دهی های  صوفی خارج نشین/  اهداف پشت پرده  اختراع مکتب مجذوبعلیشاهیه!
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: