کد خبر: ۱۷۳۴۹
تاریخ انتشار: 31 فروردين - 1400 17:17
اختصاصی
از آرزوهای مضحک رضا پهلوی که رویای بازگشت دارد تا حرف های مضحک فرح پهلوی همگی مطالبی است که در رسانه های معاند و به ویژه تبشیری ها به آن پرداخته می شود!

به گزارش فرقه نیوز:

آمارها نشان می دهد خاندان منحوس پهلوی آن قدر از مال مرم ایران دزدیدند که هنوز  بازمانده های منفور آنان با آن سرمایه های دزدی و البته با حمایت دشمنان نظام اسلامی گاه گاهی خزعبلات و سخنان سخیفی درباره نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارند.

از آرزوهای مضحک رضا پهلوی که رویای بازگشت دارد تا حرف های مضحک فرح پهلوی همگی مطالبی است که در رسانه های معاند و به ویژه تبشیری ها به آن پرداخته می شود!