تدارک شیطان پرست‌ها برای لباس سوگواری محرم
به گزارش فرقه نیوز؛ با نزدیک شدن به ایام محرم و صفر نحله های انحرافی با قصد کمرنگ کردن و ایجاد شبهه در اذهان عمومی و سوء استفاده از لباس های مشکی عزاداری از علائم و نشانه های خود در این لباس ها استفاده و تبلیغ می نمایند.

طراحی لباس عزا با ۳ علامت شیطان‌پپرستی:
۱ -دست دارای ۲ شصت
۲ -رز سفید
۳ -یک‌چشم بالای رز