تقابل معنویت سکولار و دینی/ کج‌ راهه‌ای به ناکجاآباد

به گزارش فرقه نیوز؛ حجت‌‌الاسلام والمسلمین حمید نگارش، رئیس دانشکده الهیات پژوهشگاه امام صادق(ع) با اشاره به دو کتابی که درباره عرفان‌های کاذب و جنبش‌های نوپدید دینی نوشته است، گفت: «کج راهه‌های شیطان‌پرستی» و «فرقه‌های نوظهور» آثاری هستند که به کوشش نشر زمزم هدایت به چاپ رسیده‌اند و در کتاب اول، شیطان‌گرایی و در دومین اثر،‌ جریان فعال در کشور ما که عرفان‌های کاذب است را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ام.

عضو هیئت علمی و استاد مدعو دانشگاه‌های صنعتی شریف، معارف اسلامی و دانشگاه کاشان ادامه داد: این آثار به نوعی به بحث‌های نوپدید عرفانی می‌پردازد و معنویت سکولار و مدرن را زیر سوال می‌برد. این معنویت در برابر معنویت دینی قد علم کرده است و به بحث اعتقاد بدون خدا می‌پردازد و در آن نگاهی که در اسلام به شریعت دینی است وجود ندارد.  

نگارش با بیان اینکه چارچوب‌های شریعت و نگاه دینی در این نوع از عرفان نوپدید مطرح نمی‌شود، افزود: در این عرفان، معنویت سکولار را که از طریق جنبش‌های سکولار مطرح می‌شود نقد می‌کنیم.

وی تصریح کرد: در دو کتابی که نوشته شده است، بحث آسیب‌شناسی را مطرح کرده‌ایم و معتقد هستیم که آنچه راه نجات است و می‌تواند انسان را به آسمان وصل کند، معنویت دینی است. در کتاب‌های یاد شده،‌ چارچوب دین و راه رسیدن به سعادت انسان مطرح شده است.

رئیس دانشکده الهیات پژوهشگاه امام صادق(ع) در پاسخ به اینکه آیا برای نگارش این کتاب‌ها،‌ بنا به مصالح جامعه و آنچه که در آن مشاهده می‌شد، اقدام کرده است، گفت: من در پژوهشگاه امام صادق (ع) تدریس می‌کنم و درباره مباحثی که با آنها در چالش هستم، کتاب می‌نویسم. تفاوت معنویت دین با معنویت سکولار از جمله موضوعات مطرح و تفاوت این دو اثر است.

وی همچنین در این باره که امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم که ادعا می‌کند از معنویت صحبت می‌کند،‌ اظهار کرد: در این معنویت جایی برای خدا، شریعت نبوی و ارتباط با آسمان وجود ندارد.

وی با بیان اینکه بر همین اساس بوده است که تقابل دو معنویت دینی و سکولار را در قالب کتاب مطرح کرده‌ام، ادامه داد: در این آثار درباره این نکته که معنویت سکولار از چه راهی وارد می‌شود صحبت کرده‌ام. راه ورود این معنویت،‌ عرفان‌های کاذب است که در آنها جنبه‌های که انسان را به سوی دین دعوت کند وجود ندارد،‌ بلکه سبب می‌شود انسان از درون تهی شود.

مسئول کارگروه اسرار و معارف حج بعثه مقام معظم رهبری همچنین در این باره که آنچه که در این آثار تدوین شده است تا چه میزان با آنچه در جامعه وجود دارد تطابق و وابستگی دارد، گفت: در دانشگاه‌های ما آنچه به عنوان تقابل اسلام ناب و اسلام لیبرال دمکراتیک غربی وجود دارد، مبتنی بر پایه‌های تفکر اومانیستی و سکولاریستی است که می‌بینیم افراد با پیروی از آنها از دین فاصله می‌گیرند.

وی تاکید کرد: امروزه در تفکر اومانیستی، ارتباط با مبدأ الهی معنی ندارد، در عین حال این دین امروزه در جامعه ما به صورت گسترده تبلیغ می‌شود و در تفکر اومانیستی جایی برای اعتقاد به خدا وجود ندارد. در دین اسلام به همه ابعاد زندگی بشر توجه شده است؛ چه بعد مادی و چه بعد روحانی، اما در تفکر اومانیستی، سکولار و ... هم و غم انسان دنیاست و جنبه‌های مادی مورد توجه قرار می‌گیرد که البته جزیی از نیازهای انسان است، ‌ولی جنبه‌های روحانی هم نیاز است که در این تفکر مورد توجه قرار نمی‌گیرد.