هدف از گسترش کلیساهای فارسی زبان در اطراف ایران چیست؟!
به گزارش فرقه نیوز:

مسیحیت صهیونیستی پس از شکست در داخل کشور  اکنون کانون اقدامات تبشیری خود را به کشورهای همسایه و برخی کشورهای خاورمیانه منتقل کرده است. بدین منظور مسیونرهای تبشیری ایرانی ساکن در آمریکا و اروپا به این کشورها گسیل شده اند. در داخل ایران نیز تلاش می شود با استفاده از ظرفیت فضای مجازی اهداف این جریان به پیش رود.


در توضیح باید افزود که یکی از فعالیت های خطرناک شبکه های مسیحی و گروه های تبشیری متمرکز در ایران، ارائه آموزش مهارت ها تبشیری به شکل آنلاین و همچنین از طریق مکاتبه و برگزاری کارگاه ها و  دوره های آموزشی در کشور‌های همسایه از قبیل ترکیه است.