اختصاصی
پخش آوازه خوانی زنان در برخی از گروههای تلگرامی صوفی


به گزارش فرقه نیوز:

وقتی از مسیر اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله دور شدی، هر لحظه احتمال انحرافات جدید و گمراهی را مشاهده خواهید کرد.

اهل تصوف نیز به علت دور افتادن از مسیر  اهل بیت علیهم السلام دارای انحرافات بسیاری می باشند.

یکی از این انحرافات فاصله گرفتن از شرع مقدس اسلام و بی مبالاتی در این زمینه است.

 به گزارش برخی از خبرنگاران فرقه نیوز، در مواردی در میان  برخی از گروههای تلگرامی صوفیه  اوازه خوانی های زنان و خواننده های زن بارگزاری شده و گویا برخی از این افراد به اصطلاح درویش با این صداها به وجد می آیند!!!