اختصاصی
رسانه های دراویش تندرو و قهرمان سازی از اشوبگران و اغتشاشگران واقعه گلستان هفتم!
به گزارش فرقه نیوز:

واقعه گلستان هفتم و آشوب برخی از دراویش تندرو که به شهادت برخی از هم وطنانمان انجامید هیچگاه از حافظه تاریخی ملت پاک نخواهد شد.

اما آنچه این روزه قابل تامل است تلاش رسانه های دراویش تندرو برای مظلوم نمایی این دراویش آشوبگر و قهرمان ساختن از انان است.

این مساله نشان می دهد که دراویش تندرو  بی تردید دست نشانده سران غربی بوده و هدفی جز تخریب نظام اسلامی را ندارند.